Çerez Örnek
canlı destek

Dekanın Mesajı

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi;
 
Dini düşünce alanını tanımlayan, belirleyen kavramları ve kavramlar arası ilişkileri anlama yeteneğine, bilimsel yetkinliğe sahip, saha çalışmaları yapabilen, ileri düzeyde kuramsal ve pratik bilgilere özümsemiş, tarihi ufkun etkinlik alanını görebilen bilimsel kurum oluşturmak; dini düşünce alanında ortaya çıkan sorunları saptama, tanımlama ve tahlil etme becerisine sahip, yaşadığı toplumun tarihî ve kültürel değerlerine karşı hassas, evrensel değerlere ve insanlığın ortak sorunlarına karşı duyarlı bir din anlayışını inşa etmek temel hedefimizdir. Birgivi İlahiyat Fakültesi’ni söz konusu hedefi gerçekleştirebilecek bir kurum olarak inşa etmek çalışmalarımızın esasını oluşturmaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ