Çerez Örnek

Akademik Kadro

Dekan

Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık

hanefim@mail.ege.edu.tr

 

Dekan Yardımcıları

 

 Prof. Dr.  Bekir Zakir Çoban

bekir.coban@ege.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Şemseddin

YAĞMUR

oguzhan.yagmur@ege.edu.tr

 

Anabilim Dalı Resim Ünvan, Ad ve Soyad E-Posta Adresi Dahili Telefon
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin TOPAL huseyin.topal@ege.edu.tr 3401
Kur'an--ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Şemseddin YAĞMUR

(Dekan Yardımcısı)

oguzhan.yagmur@ege.edu.tr 3383
Kur'an--ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr. Gör. Osman BOSTANCI osman.bostanci@ege.edu.tr 3405
Hadis Dr. Öğr. Üyesi Mehmet APAYDIN mehmet.apaydin@ege.edu.tr 3395
Kelam mehmet.odemis@ege.edu.tr 3403
Tasavvuf
nuriye.inci@ege.edu.tr
3409
Arap Dili ve Belağatı Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah EFE seyfullah.efe@ege.edu.tr 3381
Arap Dili ve Belağatı Öğr. Gör. Timur AŞKAN timur.askan@ege.edu.tr 3395
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi

Prof. Dr. Muhammet Hanefi PALABIYIK

(Dekan)

hanefim@mail.ege.edu.tr 5033, 4022
Türk İslam Edebiyatı Doc. Dr. Yılmaz ÖKSÜZ 
yilmaz.oksuz@ege.edu.tr
3379
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Dinler Tarihi

Prof. Dr.  Bekir Zakir ÇOBAN

(Dekan Yardımcısı)

bekir.coban@ege.edu.tr 3404
Din Sosyolojisi Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Süheyl ÜNAL suheyl.unal@ege.edu.tr 3385
İslam Felsefesi caner.ilgaroglu@ege.edu.tr 3397

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ