Çerez Örnek

Özgörevlerimiz ve Özgörüşlerimiz

Fakültemizin özgörevlerini şu hususlar oluşturmaktadır;
  • Bilimsel ahlak ilkelerini özümsemiş; özgün, sistemli, analitik araştırmalar yapabilme konusunda bilimsel donanıma sahip araştırmacılar yetiştirmek;
  • Belirtilen özelliklere sahip araştırmacılar ile alanın ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmak;
  • Bilimsel faaliyetler düzenlemek;
  • Çağımızın gerektirdiği plan, program ve ihtiyaçlar dahilinde Yüksek Öğretim Kurulu’nun mevzuatlarına ve hedeflerine uygun biçimde eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 
Fakültemizin özgörüşlerini şu hususlar oluşturmaktadır;
  • Üç bölümden oluşan Birgivi İslami İlimler Fakültesi donanımlı öğretim akademik personel oluşturarak nitelikli eğitim programı ve çağdaş bilimsel değerlere uygun özgün bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde alanında önde gelen araştırma kurumlarından biri olmak.
  • Uluslararası düzeyde din bilimlerini anlayıp yorumlayacak, bunu yaparken de farklı dini ve kültürel ortamlarda kendisini ifade edecek ve bilimsel bağlantılar kurabilecek öğrenciler yetiştirmek.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ